Křesťanská škola – naplňování poslání evangelia

pomozte naplnit poslání církve – přinést změnu do společnosti
Velké Poslání
Naší touhou je vybudovat církevní školu, kde děti a jejich rodiče uslyší čisté a spásu přinášející evangelium. Je to náš sen a zároveň vize, jak naplnit “velké poslání” Pána Ježíše Krista.

Chceme provozovat mateřskou a základní školu, ve které budou vyučovat znovuzrození pedagogové, kterým není lhostejná budoucnost národa. 

Další generace
Vnímáme, že církev 21. století nese velikou odpovědnost za svoji dobu a generaci. Uvědomujeme si, že musí být vykonáno něco zásadního a velikého, aby naši současníci nebyli ztraceni.

Kdysi dávno učitel národů” J. A. Komenský řekl, že důležitou součástí zachování a předání odkazu víry dalšímu pokolení je způsob výchovy a vzdělávání dětí a mládeže. Na této pravdě se ani po staletích nic nezměnilo – i dnes vidíme, že způsob vzdělání a výchovy je opravdu zásadní pro to, aby další generace Čechů nebyla ztracena.

Naše plán
Naše modlitba a plán je v roce 2021 otevřít v Praze baptistickou církevní školu, která bude mít biblický a duchovní základ. Proto již nyní hledáme učitele, kteří rozumí, co znamená žít pro Hospodina, a kteří jsou vedeni Božím Ducheme. 

Step 1.

During first year we are planning to raise enough money for buying suitable land in Prague. The needed budget is $350.000

Step 2.

During the second year we are planning to raise enough money for making a final building project and begin with construction. The needed budget is $400.000

Step 3.

During the third and fourth years we are planning to continue building up and finish it. The needed budget is $250.000
Připojte se
Připojte se k nám v modlitbách. Připojte se k nám v úsilí vybudovat mateřskou a základní školu. Připojte se k nám vy, kteří máte pedagogické vzdělání a chcete pracovat ve škole jako v “Božím chrámu”, v místě, kde se děti na denní bázi budou moci nejenom vzdělávat, ale i setkávat s vámi – učedníky Ježíše Krista.
J. A. Komenský:

Nade všecko tedy nejvíce ať se rodiče starají o přivedení svých dítek k upřímné pravé vnitřní pobožnosti, bez níž by umění a jakékoliv způsoby byly více ke škodě nežli k užitku, tak jako nůž, meč, sekera jsou v ruce pošetilého tím, škodlivější, čím jsou ostřejší.

Je smutnou pravdou, že dnešní rodiče se většinou velice málo (pokud vůbec) starají o “přivedení svých dítek k upřímné pravé vnitřní pobožnosti”. Pokud tedy rodiče neplní tento důležitý úkol, pak by toto měli dělat ti, kdo upřímně následují Krista. Je to přímo naše odpovědnost před Pánem Bohem. Je to náš úkol, který máme naplnit. 

The Opportunity is Ours

Today doors are wide open. In Prague there is not enough capacity for all preschool children. Today our government is very supportive of our opening a new preschool. Please pray with us that we as a church will be able to enter these open doors and bring many to Him.